DNEVNO OD PONEDELJAKA DO PETKA 9.00 - 18.00

Izvajamo geotehnično analizo in projekte na naslednjih področjih:

Velika podjetja nam zaupajo zaradi naših izkušenj in ugleda:

izvedenih projektov
500
povratnih strank
80 %
  • GeoWall
  • GeoStab
  • GeoPile
Georačunalništvo v sodobni programski opremi
GeoSoft
izkušenj na področju geotehnike
20 let

Reference projects