DNEVNO OD PONEDELJAKA DO PETKA 9.00 - 18.00
IZBOLJŠANJE TAL

IZBOLJŠANJE TAL

_opis
 • injektiranje – cementiranje tal z injektiranjem
 • vibro metode za kompaktiranje tal z vibriranjem
 • metode mešanja in vrtanja
 • jet grouting in cementiranje

V vsakem primeru se glede na cilj, obremenitev in zahtevano posedanje izbere posebna metoda izboljšanja tal. Tukaj je kratek opis vsake od tehnologij.
Dandanes obstaja več metod za izboljšanje tal, ki so namenjene izboljšanju nosilnosti podlage in zmanjševanju posedanja, kot na primer
Cementiranje tal je ena najcenejših metod za njihovo izboljšanje. Ponavadi se uporablja za zapolnitev praznin in razpok pri stabilizaciji podloge temeljev že obstoječih stavb.

Tehnologija cementiranja tal.
V predhodno izvrtane vrtine se spustijo injekcijske cevi z luknjami po celotni dolžini. Potem se prek teh cevi pod rahlim pritiskom od 2 do 5 atmosfer vbrizga cementna malta (cement z vodo).

Cementiranje omogoča krepitev peščenih, prodnatih in razsutih tal.
Običajno se po cementiranju nosilnost tal poveča za 10-15%.
Pomanjkljivost te tehnologije je v tem, da je nadzor kakovosti težko izvedljiv.
_metods

Fugiranje (cementiranje tal)

Vibrokompaktiranje tal se izvaja z uporabo globokega vibratorja in omogoča, da se ohlapna peščena ali razsuta tla okrepijo do globine 10 metrov. Kot posledica kompaktiranja se poveča gostota tal, kar vodi do izboljšave deformacijskih lastnosti. Najbolj znan primer uporabe te metode so umetni otoki v Združenih arabskih emiratih (The Palm Jumeirah).

Tehnologija vibrokompaktiranja.
Načelo delovanja vibrokompaktiranja je povečanje gostote tal z izpostavitvijo vibracijam, ki jih ustvarja vibrator, pogreznjen neposredno v zemljo.
Poleg tresljajev se med delom skozi šobe dovaja voda. Posledično začnejo zemeljski delci tvoriti gostejšo podlago s precejšnjim izboljšanjem nosilnosti.
Pesek se dovaja v zgornji lijak vibratorja. Vibrator in zalogovnik se premikata vzdolž vodilnega droga goseničarja. Pesek, ki prihaja izpod vibratorja, se dodatno stiskava in potiskuje bočno. Delovanje vibratorja oblikuje zbite zemeljske stebre, ki delujejo skupaj s tlemi in prevzemajo del obremenitve.

Kompaktiranje je najučinkovitejše pri rahlih tleh z visoko poroznostjo. Glinenih tal kompaktirati ni mogoče. Za izboljšanje nosilnosti le-teh se uporablja metoda vibro zamenjave, ki vključuje formiranje v vrtini stebrov iz drobljenega kamna ali iz peska in kamnitega agregata z uporabo globinskega vibratorja.

Pri tehnologiji vibro zamenjave se za izboljšanje nosilnosti rahle podlage cest in nasipov pogosto uporabljajo kamniti stebri.

Vibroflotacija je najbolj učinkovita v primeru rahlih in nasipanih tal.

Vibroсompaсtion – Vibrokompaktiranje

V primeru gradnje nove stavbe na šibkih temeljih se ponavadi izvajajo zemeljsko-cementni piloti s korakom, ki ga določajo izračuni. To praviloma zmanjša deformabilnost podlage in poveča njeno nosilnost.

Globinsko mešanje vključuje mehanično mešanje tal s cementno injekcijsko maso na kraju samem z dodatno uporabo rezil na konici vrtalnega orodja.

Cementna injekcijska masa se prek votlih drogov dovaja v luknje na konici vrtalnega stebra. Rotacijsko vrtanje in vbrizgavanje cementne mase potekata hkrati. Velikost rezil določa premer injekcijskega stebra, ki je od 500 do 800 milimetrov.

Metoda ponuja naslednje prednosti:
 • vnaprej določen premer injekcijskih stebrov
 • najmanjša količina vrtalnega mulja

Pomanjkljivosti vključujejo nižjo produktivnost in znatno nehomogenost zemeljsko-cementne spojine. Tehnologija mešanja tal je zelo primerna za izboljšanje rahle podlage cestišč.

Metode mešanja in vrtanja

Jet grouting je metoda izboljšanja tal, ki se izvaja z vrtenjem curka cementne injekcijske mase pod visokim pritiskom (do 500 atmosfer).
Ko se injekcijska masa strdi, se oblikuje nova snov - zemeljski cement (zemlja-beton), ki ima visoke trdnostne in deformacijske lastnosti.

V primerjavi s konvencionalnimi metodami za izboljšanje tal s pomočjo injekcijskega vbrizgavanja jet fugiranje omogoča stabilizacijo skoraj vseh vrst tal – od mokrega peska do mehke gline in mivke.

Prednosti tehnologije jet grouting so:
 • Predvidljivost rezultatov utrjevanja tal z le-to metodo
 • Visoka produktivnost (do 200 metrov jet pilotov na dan)
 • Lahko se izvaja v utesnjenih razmerah (v kleteh, pri že obstoječih zgradbah, na pobočjih)
 • Možnost zabijanja pilotov pod že obstoječe temelje (omogoča izdelavo pilotov, ki merijo 300-900 milimetrov, skozi luknjo, ki meri 100 milimetrov)
 • Možnost utrjevanja šibkih ilovnatih in naplavljenih tal

Jet piloti so nameščeni v dveh fazah:
 • vrtina se predhodno izvrtava do določenega nivoja (premo gibanje);
 • pri vzvratnem gibanju se skozi šobe na spodnji konici vrtalnega orodja pod visokim pritiskom (400–450 atmosfer) dovaja cementna injekcijska masa, hkrati pa se izvlekuje vrtalni steber.

Tehnologija z eno tekočino (Jet 1)
Za uničevanje tal se uporablja curek cementne injekcijske mase. Premer jet pilotov lahko v ilovnatih tleh meri od 500 do 600 milimetrov, v peščenih tleh pa od 700 do 900 milimetrov. Tehnologija Jet 1 je najbolj razširjena, predvidljiva in visoko zmogljiva metoda. Omogoča precej natančno napoved premera reaktivnega pilota že v fazi načrtovanja.

Tehnologija z dvema tekočinama (Jet 2)
V tem primeru se energija stisnjenega zraka uporablja za povečanje premera jet stebra. Dvojni votli drogovi se uporabljajo za ločeno dovajanje cementne malte in stisnjenega zraka v jet monitor. Skozi notranje drogove se dovaja cementna masa, skozi zunanje pa stisnjeni zrak.
Izdelani s to tehnologijo piloti so lahko premera od 1.200 do 500 milimetrov, v pesku pa so lahko od 1.500 do 2.000 milimetrov.
Danes, ko se je tehnologija Jet 2 preoblikovala v najsodobnejšo metodo SuperJet, je mogoče ustvariti stebre, ki merijo celo 3.000-5.000 milimetrov!

Tehnologija s tremi tekočinami (Jet 3)
Ta različica se od višje omenjenih razlikuje po tem, da se vodno-zračni curek uporablja izključno za erozijo zemlje in v njej pusti votline, ki se nato zapolnijo s cementno malto. Tehnologija Jet 3 zahteva uporabo trojnih drogov, zato dandanes ni razširjena. Da v celoti nadomestimo zrahljano zemljo, jo najprej moramo sprati z vodo z uporabo tehnologije Jet 2.

Lastnosti zemeljskega cementa
Tlačna trdnost zemeljskega cementa je v peščenih tleh lahko od 3 do 10 MPa, v glinenih tleh pa od 1 do 3 MPa. Modul jet deformacije se v različnih vrstah tal lahko razlikuje od 100 do 5000 MPa.

Jet GROUTING

Tehnologija z eno tekočino
(Jet 1)
Tehnologija z eno tekočino (Jet 1)
Tehnologija s tremi tekočinami (Jet 3)
Tehnologija s tremi tekočinami
(Jet 3)
Tehnologija z dvema tekočinama (Jet 2)
Tehnologija z dvema tekočinama
(Jet 2)
cementna malta
cementna malta
vodo
cementna malta
zrak
vodo
Izvedemo potrebno trdnostno in usedalno analizo, izračunamo potrebno globino stabilizacije tal ter določimo obseg del.

Na stroške za izboljšanje tal vpliva veliko dejavnikov. Na primer, pri opravljanju del v zaprtih prostorih v stavbah bodo stroški uporabe brizgalnih pilotov višji kot pri projektih, ki uporabljajo velik in visoko zmogljiv vrtalni stroj.
Cena je močno odvisna tudi od porabe cementa. Čim več se porabi cementa, tem višji so stroški izboljšanja tal.

Naše podjetje ima bogate izkušnje na področju razvijanja načrtov za izboljšanje tal.
Na vašo zahtevo smo pripravljeni brezplačno izdelati osnutek tehničnega plana za stabilizacijo tal v enem preseku.

Kontaktirajte nas!

Za vsako nalogo izberemo najprimernejšo tehnologijo

Reference projects