DNEVNO OD PONEDELJAKA DO PETKA 9.00 - 18.00
Vibracijsko zbijanje temeljnih tal

vibracijsko zbijanje temeljnih TAL

_opis
Vibracijsko zbijanje in vibroflotacija predstavljata geotehnične metode izboljšanja mehanskih lastnosti tal v okviru gradbenih del. Ta proces vključuje uporabo vibracij in dovajanje inercijskega materiala, kar vodi v zbijanje tal in ustvarjanje geotehnično izboljšanih struktur. Vibracijskemu zbijanju so predvsem izpostavljena ohlapna tla z visoko poroznostjo.

Proces vibracijskega zbijanja:

 • vibratorji se potapljajo v tla s pomočjo posebnih mehanizmov ali vrtalnih naprav,
 • vibracije, ki jih ustvarja vibrator, se prenašajo okoli njega, kar povzroča nihanje delcev tal,
 • ta proces vodi do zmanjšanja trenja med delci tal, kar jim omogoča boljše stiskanje in zbijanje.

Povezana in nehomogena tla pogosto nimajo zadostne nosilnosti ali gostote. Pri vsebnosti prahastih in ilovnatih frakcij nad 10% tla skoraj niso primerna za zbijanje. V takih primerih se za utrditev tal uporablja vibroflotacija. Ta metoda je smiselna pri utrjevanju nekontroliranih nasipov, ki vsebujejo gradbeni material, pepel, žlindro in talo naprej. Okrepitev se doseže z oblikovanjem stebrov napolnila, ki se odlikujejo po veliki togosti in odpornosti na vse vrste obremenitev.

Faze izvajanja vibroflotacije:

 • vibroflot se pod vplivom vibracij in stisnjenega zraka spušča v tla, tvorijoč votlino do načrtovane globine,
 • po dovodu zraka iz rezervoarja se prek dovodne cevi, ki je vzporedna vibroflotu, na dno votline dovaja inercijski material,
 • vibroflot je stopničasto povzročil usmerjeno gibanje gor-dol, s čimer se material stiska (premer votline se povečuje),
 • vibroflot stopnjuje postopno (postopajoče gibanje gor-dol) navzgor, tvorijoč telo pilotne kolone. Delo poteka brez odstranjevanja tal.

Za izvajanje vibracijskega zbijanja in vibroflotacije se uporabljajo:

 • vibroflot - globinska vibracijska sistem,
 • dvigalo za premikanje vibroflota,
 • kompresor za dovajanje stisnjenega zraka,
 • frontalni nakladalec ali bager za dovajanje polnilnega inercijskega materiala.

Prednosti vibracijskega zbijanja in vibroflotacije:

 • povečanje nosilnosti tal,
 • zmanjšanje časa konsolidacije in odpravljanje posedanja tal,
 • možnost prilagajanja parametrov pilotov, vključno z premerom in globino,
 • visoka produktivnost do 150 metrov na dan z enim vibroflotom.

Področja uporabe:

 • izdelava temeljev za ceste in železniške nasipe,
 • stabilizacija bregov vodnih teles,
 • ojačanje obstoječih nasipov in temeljev stavb,
 • izboljšanje značilnosti tal za gradnjo temeljev.
Izvedemo potrebno trdnostno in usedalno analizo, izračunamo potrebno globino stabilizacije tal ter določimo obseg del.

Na stroške za izboljšanje tal vpliva veliko dejavnikov. Na primer, pri opravljanju del v zaprtih prostorih v stavbah bodo stroški uporabe brizgalnih pilotov višji kot pri projektih, ki uporabljajo velik in visoko zmogljiv vrtalni stroj.
Cena je močno odvisna tudi od porabe cementa. Čim več se porabi cementa, tem višji so stroški izboljšanja tal.

Naše podjetje ima bogate izkušnje na področju razvijanja načrtov za izboljšanje tal.
Na vašo zahtevo smo pripravljeni brezplačno izdelati osnutek tehničnega plana za stabilizacijo tal v enem preseku.

Kontaktirajte nas!

Za vsako nalogo izberemo najprimernejšo tehnologijo

Reference projects